Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do zapoznania się naszą stroną, a dzieci pragniemy zachęcić do uprawiania dyscypliny sportowej jaką jest gimnastyka sportowa.

G I M N A S T Y K A może być początkiem drogi do mistrzostwa w innych dziedzinach sportu. Stanowi ważny element szkolenia w każdej dziedzinie sportu, świetnie do nich przygotowuje, jest uniwersalna. 

  1. Gimnastyka sportowa
  2. Gimnastyka artystyczna

G I M N A S T Y K A to wielka szkoła wielkiego sportu i zarazem elegancji.

  • Zaspakaja pragnienie bycia sprawnym, zwinnym i silnym;
  • Eliminuje i zapobiega wadom postawy i zaburzeń rozwojowych;
  • Kształtuje harmonijny rozwój ciała;
  • Rozwija sprawność fizyczną i psychiczną;
  • Zapewnia rozwój mięśni i prawidłowy wzrost kośćca;
  • Pomaga w dotlenieniu organizmu;
  • Usprawnia drogi oddechowe i krążenie;
  • Poprawia odporność organizmu na choroby.