Zajęcia w szkole odbywają się na 2 płaszczyznach:

 

Grupa naborowa - obejmuje dzieci w wieku 4-6 lat - jest to grupa mająca na celu wyłonienie rokujących i perspektywicznych młodych zawodników, którzy będą mogli rozwijać swoje zdolności w grupie zaawansowanej - sportowej;

 

Grupa rekreacyjna  - obejmuje dzieci klas 1-8 celem zajęć jest kształtowanie harmonijnego rozwoju dziecka, propagowanie potrzeby ruchu w życiu codziennym; zajęcia odbywają się w formie zabawowo-naśladowczej, które przygotowują dziecko do dalszej przygody ze sportem;  

 

Prowadzone zajęcia mają na celu kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, koordynacji ruchowej, rozwijają wytrzymałość, zwinność, gibkość, skoczność, dbają o zachowanie pięknej sylwetki. Uczą samodyscypliny i samodzielności. Zajęcia obejmują ćwiczenia muzyczno - ruchowe połączone z elementami rytmiki, ćwiczenia gimnastyczne z elementami akrobatyki.