I N S T R U K T O R Z Y – Szkoły Gimnastycznej – to absolwenci AWF w Białej Podlaskiej. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w szkolnictwie Lubelskim. Zajęcia prowadzone przez nich dają maksimum zadowolenia uczestnikom przez wieloletni staż i doświadczenie. Są osobami ciepłymi, podchodzącymi do życia bardzo optymistycznie, co pozytywnie wpływa na uczestników ich zajęć. Biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach prowadzonych przez Polski Związek Gimnastyczny, aby ciągle doskonalić swój warsztat trenerski.

 

Paweł Kucharewicz – mgr wychowania fizycznego i sportu

założyciel szkoły gimnastycznej; 

Trener/Instruktor – gimnastyki sportowej;

autor programu wdrażania gimnastyki sportowej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej „ Ruch Radością Dzieci”.