Liczba zajęć w tygodniu

 

Czesne stałe/miesięczne

(gwarantowana minimalna ilość lekcji)

1

120 zł    (3)

2

180 zł  (6)

3

240 zł  (9)


 

Objaśnienie:

W nawiasie () podana jest minimalna liczba zajęć jakie gwarantujemy w ramach czesnego w danym miesiącu.

Jeśli w danej grupie wypadnie więcej zajęć, cena nie ulega zmianie.

 

Opłatę wnosimy z góry do 10 dnia każdego miesiąca

tytułem przelewu:

Imię i nazwisko uczestnika, dzień tygodnia, godz. zajęć, miesiąc, za który dokonujemy wpłaty:

np. Jan Kowalski, wtorek godz 17.00 ul.Bursztynowa 22, wrzesień 2023

 

nr konta:

30 1600 1462 1843 3894 1000 0010

 

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, prosimy o przesyłanie danych (nazwisko, imię, pesel, NIP, adres) na:

nr tel: 509 455 383 (SMS)

 

Z góry dziękujemy za terminowe regulowanie opłat.