INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Lublin, 23 maja 2018 r.

Gimnastyka Sportowa w Lublinie przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci uczęszczających w zajęciach gimnastycznych i rodziców (prawnych opiekunów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO.

1. Administratorem danych osobowych jest Gimnastyka Sportowa z siedzibą w Lublinie przy ul. Wierzbowa 22 zwana dalej Administratorem.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

3. Z Administratorem można skontaktować się pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: Gimnastyka Sportowa ul. Wierzbowa 22, 20-353 Lublin, telefonicznie pod numerem 509455383 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest
p. Paweł Kucharewicz, tel. 509455383, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Dane osobowe wychowanków, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa oraz dobrowolne zgody rodziców uczniów (prawnych opiekunów).

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do:
* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
* wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
* przenoszenia danych,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego,
* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa oświatowego.