W dniu 29 maja 2008r. o godz. 10.00 w Hali sportowej Globus przy ul. K. Wielkiego 8 w Lublinie odbył się Festiwal "Ruch radością dzieci". Festiwal Ruch Radością dzieci jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w historii naszego miasta. Celem Festiwalu jest popularyzacja gimnastyki sportowej wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska na rzecz sportu oraz osiąganie satysfakcji z możliwości integracji ruchowej. Festiwal ruchu jest podsumowaniem wdrażanego autorskiego programu gimnastyki sportowej, którego autorami są p. Magdalena Michalik i p. Paweł Kucharewicz ze SP 39, a współautorami nauczyciele WF z lubelskich szkół: SP 4, SP 24, SP 30, SP 40, SP 48, SP 51 i SP 52, a koordynatorami dyrektorzy tych szkół.

Festiwal został zorganizowany we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Wydziałem Sportu i Turystyki i Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Pan Adam Wasilewski Prezydent Miasta Lublin.

Pani Dyrektor Grażyna Daniewska serdecznie powitała zgromadzonych w hali GLOBUS gości: Pana Włodzimierza Wysockiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin, Pana Leszka Daniewskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin oraz Pana Wojciecha Krakowskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin, Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę - Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania , Pana Mirosława Romańczuka Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania, Pana Juliusza Szajnochę - Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki, Pana Marka Błaszczaka - Lubelskiego Kuratora Oświaty, Panią Ewę Banaś - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pana Kazimierza Pawlaka - Konsultanta Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wykładowców i studentów zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, dzieci ze szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej, Pana Andrzeja Maciejewskiego - instruktora Lubelskiego Klubu Karate Tradycyjnego oraz instruktorów Lubelskiego Klubu Karate Tradycyjne o, Dyrektorów, nauczycieli i uczniów z lubelskich szkół: SP 29, SP 27, SP 21, SP 32, SP 38, SP 25, SP 23, SP 14, SP 31 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej, przedstawicieli mediów.

 

Program Festiwalu "Ruch radością dzieci" obejmował:

  • Pokaz umiejętności gimnastycznych uczniów klas I szkół podstawowych realizujących program "Ruch radością dzieci"
  • Pokaz różnorodnej ekspresji ruchowej uczniów szkół podstawowych nieobjętych programem, ale uczęszczających do szkół realizujących program "Ruch radością dzieci"
  • Pokazy umiejętności ruchowych studentów Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz uczniów szkół podstawowych z Białej Podlaskiej.